• Welkom op de website van Woningbouwstichting Kamerik

Welkom op de nieuwe site van woningbouwstichting Kamerik.

Op 1 februari 1939 is de toenmalige woningbouwstichting Kamerik opgericht. Dat betekent dat we, in februari 2014 ons 75-jarig bestaan hebben gevierd.

Woningbouwstiching Kamerik (WBS Kamerik) bezit en verhuurt al bijna 75 jaar de huurwoningen in Kamerik. Momenteel zijn dat 330 huurwoningen in verschillende huurklassen en voor verschillende doelgroepen.

Onze ambitie is om als financieel gezonde stichting zorg te dragen voor duurzame, betaalbare huurwoningen en een prettige leefomgeving voor een brede doelgroep in de kernen Kamerik en Kanis.

Wij zetten ons actief in voor mensen die in Kamerik wonen of daar een sociale band mee hebben. Voor deze doelgroep en dan met name de mensen met een laag of beneden-modaal inkomen, willen we als Stichting kansen creëren. Kansen op een goede en betaalbare woning, maar vooral ook kansen om prettig te (blijven) wonen.