• Welkom op de website van Woningbouwstichting Kamerik

Welkom op de nieuwe site van woningbouwstichting Kamerik.

Op 1 februari 1939 is de toenmalige woningbouwstichting Kamerik opgericht.

Woningbouwstiching Kamerik (WBS Kamerik) bezit en verhuurt ruim 75 jaar de huurwoningen in Kamerik. Momenteel zijn dat 330 huurwoningen in verschillende huurklassen en voor verschillende doelgroepen.

Onze ambitie is om als financieel gezonde stichting zorg te dragen voor duurzame, betaalbare huurwoningen en een prettige leefomgeving voor een brede doelgroep in de kernen Kamerik en Kanis.

Wij zetten ons actief in voor mensen die in Kamerik wonen of daar een sociale band mee hebben. Voor deze doelgroep en dan met name de mensen met een laag of beneden-modaal inkomen, willen we als Stichting kansen creëren. Kansen op een goede en betaalbare woning, maar vooral ook kansen om prettig te (blijven) wonen.

Op 29 maart 2017 hebben we een intentieovereenkomst getekend met GroenWest om te komen tot een juridische fusie per 31 december 2017.  Voor het persbericht en het verdere nieuws hierover, verwijzen wij u naar het kopje “nieuws”.